Welzijnszorg Kempen is een vereniging van 27 OCMW’s
en biedt dienstverlening aan de inwoners van het arrondissement en haar vele partners.
Het welzijn en de gezondheid van de meest kwetsbare mens in de samenleving is een rode draad doorheen de werking.
Ontdek hieronder wat Welzijnszorg Kempen voor jou of jouw organisatie kan doen.

De diversiteit in de samenleving niet enkel als uitdaging, maar ook als troef hanteren. Dat kunnen welzijns- en zorgorganisaties in een lerend netwerk van experten van I-Diverso, het agentschap Inburgering & Integratie, Emino, UNIA en HIVSET en van elkaar leren. Interesse om deel te nemen?