Eerstelijnsgezondheidszorg

Biedt zorg dicht bij huis.

De Eerste lijn

De eerste lijn is een zeer algemene en veelomvattende term. De eerste lijn omvat het brede scala aan zorgverleners, organisaties en netwerken die de eerste kring van zorg rond een cliënt of patiënt uitmaken. Verschillende actoren zijn hierin actief, van de huisarts tot thuishulp en -verpleging.