Geestelijke Gezondheidszorg

Zorg die behandeling, begeleiding, verpleging en verzorging biedt aan mensen met psychische problemen.

Een gezonde geest in een gezond lichaam

Steeds meer en meer mensen kampen met geestelijke gezondheidsproblemen. Er komt een toenemende druk op het bestaande aanbod aan geestelijke gezondheidszorg. Meer en meer is er aandacht voor de wisselwerking tussen armoede en geestelijke gezondheidsproblemen. Welzijnszorg Kempen is om die reden erg betrokken bij verschillende organisaties en mensen die een aanbod hebben voor mensen die kampen met psychische problemen, van ambulante diensten en zelfstandige psychologen tot residentiële voorzieningen.