Preventieve gezondheidszorg

Voorkomen of beperken van schade aan de gezondheid, zowel voor individuen, bevolkingsgroepen en de bevolking als geheel. Volgende partners zetten zich hier voor in.

Gezondheid is een thema dat ons allen aanbelangt. Preventief werken is de eerste stap in het werken aan een goede gezondheid. Welzijnszorg Kempen ondersteunt organisaties die hierin een bijdrage leveren.