Schuldhulpverlening

Schuldpreventie, nazorg en ondersteunen van partners en netwerken in het kader van schuldhulpverlening als kernopdracht.

Schuldhulpverlening als kernopdracht

Schuldhulpverlening is een kernopdracht van het OCMW. Welzijnszorg Kempen wil enerzijds inzetten op schuldpreventie en nazorg bij de meest kwetsbare doelgroep maar anderzijds ook de maatschappelijk werkers ondersteunen in hun opdracht rond schuldhulpverlening. We zetten in op schuldpreventie en nazorg voor de algemene bevolking en de meest kwetsbare doelgroepen van onze regio. We maken samen met allerhande partners schulden bespreekbaar bij de lokale bevolking.

Welzijnszorg Kempen heeft een eigen dienst consumentenkrediet en een dienst collectieve schuldenregeling. Verder is er een structurele samenwerking met BIZ Kempen.