Sociale tewerkstelling

Sociale tewerkstellingsinitiatieven willen de kansen van moeilijk bemiddelbare werkzoekenden op de arbeidsmarkt vergroten door extra kansen en ondersteuning te bieden in diverse werksettings.

Activering & Tewerkstelling

Activering en tewerkstelling is een belangrijke taak voor OCMW’s. Trajectbegeleiders zetten samen met de cliënt stappen naar een duurzame tewerkstelling. Welzijnszorg Kempen ondersteunt de trajectbegeleiders via een overleg dat 4x per jaar plaats vindt. We brengen de trajectbegeleiders samen, informeren over wetgeving, nieuwe projecten of diensten en delen goede praktijkervaringen. Soms organiseren we ook een vorming op maat. Het doel? Een optimale samenwerking realiseren waarvan iedereen de vruchten plukt.

In samenwerking met

- OCMW's
- VVSG
- VDAB

We werken er samen aan

Kansen vergroten op de arbeidsmarkt, daarvoor willen we gaan. Perspectief op een gepaste job, ieders volgens zijn mogelijkheden, biedt kansen om de armoedecirkels te doorbreken. Welzijnszorg Kempen is daarom partner binnen verschillende sociale tewerkstellingsinitiatieven en ondersteunt eventuele samenwerkingsverbanden rond dit thema in de regio.

Structureel overleg VDAB

Welzijnszorg Kempen organiseert 2 keer per jaar een structureel overleg met VDAB om namens de OCMW's de samenwerking te evalueren en bij te sturen waar nodig.