Streekbeleid Welzijn en zorg

Welzijnszorg Kempen is samen met 7 partners trekker van de pijler 'Welzijn en zorg'

Op 11 april 2016 werd het nieuwe samenwerkingsverband ‘vzw Streekplatform Kempen’ opgericht, dit in opvolging van RESOC Kempen. Met het Streekplatform Kempen verbinden de 29 Kempense lokale besturen, provincie Antwerpen, politieke partijen, sociale partners en andere regionale stakeholders zich in een actiegericht netwerk dat de sociaaleconomische streekontwikkeling versterkt.

Het Streekplatform Kempen tekende in op de ESF-oproep ‘Versterkt streekbeleid Vlaanderen’ en verkreeg goedkeuring voor haar projectplan.

Het Streekplatform werkt op de 5 speerpunten van het Streekpact Kempen:

  • Ondernemen, innoveren en internationaliseren
  • Leren en werken
  • Welzijn en zorg
  • Ruimte om te ondernemen en mobiliteit
  • Groene en duurzame Kempen

Voor elk van de 5 actiedomeinen zijn trekkers aangeduid en is een governance op maat ontwikkeld. Welzijnszorg Kempen is samen met CAW De Kempen, UNIZO, de provincie Antwerpen, ROG arrondissement Turnhout, RWO Bijzondere jeugdbijstand, SEL Kempen, Thomas More Kempen, trekker van de pijler ‘welzijn en zorg’.