Verslavingsbeleid

Verschillende Kempense partners werken actief samen rond de uitbouw van een gedragen en multidisciplinaire aanpak omtrent verslavingsbeleid.

Naar een integrale en gedragen aanpak omtrent verslavingsbeleid

Het ultieme doel van een integrale en gedragen visie omtrent Verslavingsbeleid in de Kempen is om op een efficiënte en humane manier minder problematisch middelengebruik en minder individuele en maatschappelijke schade te genereren. Er wordt gestreefd naar een daling van het aantal afhankelijke burgers, de chronische problematiek, de individuele fysieke en psychosociale schade die middelengebruik kan veroorzaken en de negatieve gevolgen voor de samenleving (veiligheidsrisico's, overlast en criminaliteit).

Om dit te bereiken werd een stuurgroep opgericht die werkt aan een integraal en vernieuwend drugbeleid. Essentieel en baanbrekend was één geïntegreerde visietekst die samen met alle partners werd opgesteld: de lokale besturen, de sociale diensten, het preventiewerk, de artsen, de hulpverlening, de politie en het parket/gerecht.

Dankzij de visietekst ontstond er een eenduidige, consequente zienswijze en wederzijds vertrouwen in elkaars werking wat een integrale en aanklampende aanpak mogelijk maakt. De partners namen reeds tal van initiatieven en startten pilootprojecten op in het kader van het Drugactieplan Kempen. De hulpverlening werd op elkaar afgestemd (warme overdracht en kennis delen) en er ontstond bij diverse gemeenten een systematisch 'jeugdwelzijnsoverleg' met alle partners.

De stuurgroep coördineert het geheel, bewaakt het overzicht en zorgt voor een overkoepelende visietekst. Bovendien tekent ze de strategische krijtlijnen uit.

 

Nieuws over verslavingsbeleid

Turnhoutse rechtbank start drugopvolgingskamer om jonge verslaafden uit de cel te houden

Verslavingskoepel Kempen krijgt award van Koning Boudewijnstichting

Rookstopaffiche

Als kleine kinderen groot worden