Studiedagen

Verschillende partners zetten de schouders onder het organiseren van een jaarlijkse studiedag. Elk voelt uit eigen netwerk en achterban de noodzaak voor een integrale en eenduidige verslavingszorg in de Kempen. Enkel door de krachten te bundelen en samen vorm te geven aan een coherent beleid, kan er uitstekende begeleiding en ondersteuning geboden worden aan de Kempenaeren met een chronische verslavingsproblematiek.

Congres 2020

Fiche huisartsen
Fiche hulpverlening
Fiche OCMW
Bijkomende informatie - OCMW
Fiche onderwijs
Fiche openbare besturen
Fiche politie
Fiche verslavingskoepel
Fiche ziekenhuizen
LSAD materiaal en inspiratie
RSAD cijfers en spectrum

Powerpoints:

PPT1
PPT2
PPT3
PPT4
PPT5

 

Congres 2021

Meer dan twintig sprekers, acht netwerktafels en een afsluitend woordje van minister Koen Geens. We mogen stellen dat het Congres Verslavingsbeleid van 22 januari 2020 een groot succes was.

Graag bedanken we jullie voor het enthousiasme en de enorm talrijke opkomst. Het was overweldigend om te zien hoe verslavingsbeleid een gedragen uitdaging vormt voor heel onze regio. We kunnen samen terugkijken op een leerrijke en boeiende namiddag gevuld met initiatieven tot netwerken en samenwerking.

De Inspiratiegroep Verslavingsbeleid gaat alvast verder met haar werking. Ook volgend jaar wordt er een congres georganiseerd, ditmaal rond het thema 'jongeren'.

 

Vormingsaanbod

Folder vormingsaanbod De Meander 2021