Welzijn en Armoedebestrijding

Welzijnszorg Kempen heeft als uiteindelijk doel om een menswaardig bestaan voor iedereen in de regio te waarborgen. Dit doen we met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen en met aandacht voor het brede thema welzijn en armoedebestrijding.

Menswaardig bestaan voor iedereen in de regio

Welzijnszorg Kempen is een samenwerkingsverband van de OCMW’s van het arrondissement Turnhout. Het brengt deze OCMW’s samen en ondersteunt hen met als uiteindelijk doel het fundamentele recht op een menswaardig bestaan voor iedereen in de regio te waarborgen. Dit doen we door in het algemeen in te zetten op thema's rond welzijn en armoedebestrijding.