In dialoog met armoedeverenigingen voor een sterk sociaal beleid

In de Kempen zijn er 15 welzijnsschakelgroepen en 4 verenigingen waar armen het woord nemen actief. Ze brengen mensen met en zonder armoede-ervaring samen. Niet enkel om elkaar door ontmoeting te versterken, maar ook om vanuit hun ervaringen de strijd aan te gaan tegen armoede en uitsluiting.

Waar de samenwerking tussen de armoedevereniging(en) en het lokale bestuur goed loopt, zien we mooie synergiën ontstaan. Ieder vanuit zijn eigen rol kan zijn steentje bijdragen aan een sterk sociaal beleid. Door samenwerking op het terrein, maar ook door de stem van mensen in armoede mee te nemen in het vormgeven van het lokaal sociaal beleid. Vanuit hun ervaringsdeskundigheid kunnen armoedeverenigingen zeer concreet en tastbaar op de drempels wijzen die mensen in armoede ervaren in onderwijs, tewerkstelling, gezondheidszorg, cultuurparticipatie, ...

Dialoognamiddag Kempense OCMW's met welzijnsschakelgroepen

Welzijnszorg Kempen en Welzijnsschakels organiseerde op 29 september 2016 een dialoog tussen de Kempense OCMW's waar een welzijnsschakelwerking is en hun welzijnsschakelgroep(en). In kleine groepjes is in het lokaal dienstencentrum Ter Harte in Westerlo uitgewisseld over hoe de beleidsparticipatie in de verschillende OCMW's vandaag vorm krijgt en wat er nog verbeterd kan worden. Het was een succes. Naast ervaringsuitwisseling formuleerden de OCMW's samen met hun welzijnsschakelgroep(en) een concreet engagement om de participatie van mensen in armoede aan het lokaal sociaal beleid te verbeteren. Samen met Welzijnsschakels zullen we de uitvoering van deze engagementen opvolgen en indien nodig vervolgacties opzetten.

SPAAK paraat tegen armoede

SPAAK (wat staat voor Samen Paraat tegen Armoede in de Kempen) is het samenwerkingsverband van de vier verenigingen waar armen het woord nemen uit Turnhout, Geel, Mol en Herentals. Naar aanleiding van 17 oktober, de werelddag van Verzet tegen armoede, zet SPAAK elk jaar een heel programma op om de stijgende armoede in de Kempen onder de aandacht te brengen en de lokale besturen op te roepen om samen met hen een tandje bij te steken. Welzijnszorg Kempen is partner en engageert zich o.a. voor het mee verspreiden van het programma.