Energiearmoede

‘Energiearmoede verwijst naar een toestand waarbij een persoon of huishouden bijzondere moeilijkheden ondervindt in zijn/haar woonst om zich te voorzien van de energie die nodig is om zijn/haar elementaire noden te bevredigen.’ (Huybrechs e.a., 2011).

Gezinnen in energiearmoede kunnen niet als aparte groep uit de data over de woningkwaliteit gedistilleerd worden. Toch blijkt uit alle cijfers wel dat hun verschillende sociaal-demografische karakteristieken, zoals het feit dat zij vaker private huurder zijn van oudere woningen, meer dan gemiddeld een laag inkomen en een laag opleidingsniveau hebben en vaak alleenstaande zijn of tot een eenoudergezin behoren, steeds weer een aanwijzing geven voor de nadelige woonsituatie waarin zij zich bevinden.

In die zin tonen deze cijfers overtuigend aan dat de energie-efficiëntie van zowel de woning als het huishouden waarin energiearmen zich bevinden, beduidend lager is dan die van de gemiddelde Vlaming. (Bron: De sociale staat van Vlaanderen 2013, Marc Callens e.a., 2013)

In de Kempen werd het belang van werken rond energie(armoede) vanuit de lokale besturen op verschillende overlegmomenten aangehaald. Om die reden wordt 2 keer per jaar een lerend netwerk georganiseerd voor alle geïnteresseerden die met dit thema bezig zijn of ermee in aanraking komen. Dit kunnen zowel diensthoofden, veldwerkers of maatschappelijk assistenten zijn.