Welzijnszorg Kempen steunt opstartende Huizen van het Kind

De Huizen van het Kind kunnen een krachtig instrument zijn in de strijd tegen Kinderarmoede. Ze zijn er voor alle gezinnen. Door binnen hun werking aandacht te hebben voor specifieke ondersteuningsnoden, maken ze ook het verschil voor gezinnen in een maatschappelijk kwetsbare positie.

Kempens Netwerk Huis van het Kind

Vanaf december 2015 loopt er een intervisietraject, ondersteund door Kind en Gezin, voor de lokale trekkers van de opstartende Huizen van het Kind van de regio Kempen. Regelmatig komen de trekkers samen om ervaringen uit te wisselen en van elkaars aanpak te leren. Welzijnszorg Kempen ondersteunt dit initiatief en maakt deel uit van het netwerk.

Samen Huis van het Kind – kracht van een netwerk

De Huizen van het Kind zijn er voor élk kind en élke jonger tot 24 jaar, (aanstaande) ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken. De dienstverlening moet toegankelijk zijn en ook een meerwaarde bieden bij specifieke ondersteuningsnoden.

De lokale partners in de Huizen van het Kind staan er niet alleen voor. Heel wat bovenlokale welzijn-en zorgactoren gaan dagelijks aan de slag met gezinnen, kinderen en jongeren. Sommige hebben ook een ondersteuningsaanbod naar de Huizen van het Kind.

Welzijnszorg Kempen wil het overleg tussen de Huizen van het kind en deze bovenlokale actoren faciliteren. Door de Huizen van het Kind aansluiting te laten vinden bij de bestaande overlegfora of indien dit niet kan overleg te faciliteren. De winst zit er in dat de Huizen van het Kind op die manier het aanbod van deze spelers beter leren kennen en hun noden kunnen kenbaar maken. En omgekeerd deze spelers - zonder dat ze met elk huis apart moeten overleggen - hun aanbod kunnen bekend maken en afstemmen op de noden van de Huizen van het Kind.  

Via een netwerknamiddag op 23 juni 2016 toonde Welzijnszorg Kempen wat je kan bereiken door de krachten te bundelen, "Samen" Huis van het Kind te zijn. Hier vindt u de documenten en presentaties van de netwerknamiddag.