Beschut Wonen Kempen

Wonen in kleinschalige woonvorm

Beschut Wonen Kempen biedt huisvesting en actieve begeleiding aan mensen die kampen met psychische moeilijkheden. Het zorgaanbod omvat beschut wonen, psychiatrische zorg in de thuissituatie en activering.

Welzijn begint bij integratie in het maatschappelijk leven

Beschut wonen, psychiatrische zorg in de thuissituatie en activering zijn thema’s die Welzijnszorg Kempen vanuit haar werking nauw aan het hart liggen. Beschut Wonen Kempen biedt zorg en integratie voor de zwaksten van de maatschappij. Welzijnszorg Kempen werkt binnen Beschut Wonen Kempen samen met OPZ Geel, het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg en AZ Turnhout. 

Meer over Beschut Wonen Kempen

Beschut wonen is een aangepaste woonvorm voor mensen met psychiatrische moeilijkheden die tijdelijk of blijvend nood hebben aan begeleiding bij het wonen en het dagelijks leven. De bewoners leven in een kleinschalige woonvorm samen, elk met hun mogelijkheden en beperkingen.

't Twijgje in Turnhout is een activiteitencentrum voor mensen met psychische moeilijkheden die nood hebben aan een aangepaste dagbesteding. 't Twijgje biedt kansen tot ontmoeting, zinvolle dagbesteding en arbeidszorg aan een zestigtal deelnemers.