CAW De Kempen

Versterkt welzijn

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk De Kempen (CAW De Kempen) ijvert voor een sterker welzijn in onze regio en schenkt bijzondere aandacht aan kwetsbare bevolkingsgroepen. Het aanbod van CAW De Kempen omvat drie kerntaken: een professioneel onthaal, psychosociale begeleiding op maat en streven naar een welzijnsgerichte samenleving.

Meer bereiken via samenwerking

OCMW’s, CAW De Kempen en Welzijnszorg Kempen betekenen naaste buren in welzijnswerk. Het aanbod van deze verenigingen sluit dan ook erg nauw bij elkaar aan. Samenwerking tussen welzijnspartners betekent krachten bundelen, middelen beter inzetten en meer bereiken. Welzijnszorg Kempen participeert in het bestuur van CAW De Kempen. Binnen CAW De Kempen werkt Welzijnszorg Kempen samen met de OCMW’s, Thomas More Hogeschool, Cirkant, De Ark NV, Brepolis Turnhout, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en gerechtelijke instanties. 

Meer over CAW De Kempen

Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Dat hoort bij het leven. Soms kan je terecht met je zorgen bij vrienden of familie. Of je vindt er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten waarop het helemaal niet lukt. Dan kan je in alle vertrouwen terecht bij een hulpverlener van CAW De Kempen.

CAW De Kempen is een onafhankelijke welzijnsorganisatie in het arrondissement Turnhout met vestigingen in o.a. Geel, Mol, Herentals, Westerlo, Hoogstraten en Turnhout. Het aanbod van CAW De Kempen is heel breed en toegankelijk. De organisatie bestaat uit ruim 160 professionele medewerkers en een honderdtal geëngageerde vrijwilligers. Zij werken in één van de 25 CAW-afdelingen in Vlaanderen en Brussel.