Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Kempen

Psychische begeleiding op de tweede lijn

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Kempen (CGG) biedt begeleiding en behandeling aan volwassenen, ouderen en kinderen met psychische problemen. Een begeleiding bij een CGG gebeurt veelal op doorverwijzing van een andere zorgverlener (tweede lijn).

Nood aan aanbod geestelijke gezondheidszorg

Een bevraging van Welzijnszorg Kempen toonde aan dat een groot deel van OCMW-cliënten een psychisch of psychiatrisch probleem heeft. Vaak is het OCMW de eerste of zelfs enige vorm van hulpverlening. Voor een optimale begeleiding van deze cliënten is een laagdrempelige tweedelijnsgezondheidszorg een noodzaak.

Welzijnszorg Kempen wil via haar bestuursdeelname binnen CGG Kempen samen met de mutualiteiten een kwalitatief en voldoende ruim verspreid aanbod creëren. Deze samenwerking kan bovendien tekortkomingen in het zorgaanbod opsporen en oplossen.  Welzijnszorg Kempen verzorgt tevens het bestuurssecretariaat van de vereniging.

Meer over CGG Kempen

CGG Kempen is een door de Vlaamse Gemeenschap erkend en gesubsidieerd centrum voor geestelijke gezondheidszorg in het arrondissement Turnhout. Het CGG heeft verschillende vestigingen en beschikt over multidisciplinaire teams. De  teams werken autonoom, maar vanuit dezelfde visie. Zowel de psychiatrische, de psychologische als de maatschappelijke functie is vertegenwoordigd. Het CGG organiseert tot slot ook preventie activiteiten en vormingen voor hulpverleners.