CrossCare

CrossCare breidt uit.

In februari 2019 ging de uitbreiding van CrossCare van start onder de naam Wave 5+. Deze vijfde en nieuwe wave verloopt anders dan de voorgaande waves. Niet de innovaties van de KMO-bedrijven vormen het startpunt, maar de zorguitdagingen van de zeven specifieke regio’s binnen de Grensregio Vlaanderen- Nederland.

Het uitgangspunt van deze nieuwe aanpak is te werken aan een duurzame en blijvende oplossing voor de problemen van de eindgebruikers. Noch zorgorganisaties, noch bedrijven alleen zijn doorgaans in staat om zo’n totaaloplossing te ontwikkelen. Door samen te werken met het bedrijfsleven kunnen innovatieve producten en diensten integraal aangeboden worden.

Om de zorguitdagingen gezamenlijk aan te gaan, worden er per uitdaging partnerschappen gesloten tussen zorginstelling(en) en bedrijven. Zij zullen een geïntegreerd businessmodel uitwerken dat zowel sociale als economische impact nastreeft.

Zorguitdagingen
De afgelopen maand hebben de regiopartners (LiCalab, Happy Aging, InnovAge, POM West-Vlaanderen, Coöperatie Slimmer Leven, EIZT, Care Innovation Center) allemaal de zorguitdaging voor hun regio gedefinieerd.

LiCalab formuleerde volgende zorguitdaging: Preventie en vroegdetectie van slaapstoornissen, goede slaaphygiëne, optimalisatie natuurlijke slaap en ondersteuning bij afbouw van slaapmedicatie (alle zorguitdagingen kan je hier bekijken).

Slaapstoornissen vormen een belangrijk probleem in onze maatschappij. De gevolgen hiervan worden sterk onderschat. Een aantal huisartsen, een apotheek en AZ Turnhout slaan de handen in elkaar en zoeken samen naar oplossingen om mensen met slaapstoornissen te helpen met een combinatie van advies van zorgverleners en technologische hulpmiddelen (apps, platformen…).

Meer informatie vindt u op de website www.crosscare.eu