De Ark

Kansen voor een optimaal leefbare omgeving

De Ark wil kansen voor personen en gezinnen verbeteren door hen betaalbare, duurzame en kwaliteitsvolle huisvesting aan te bieden. Via de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten of het renoveren of onderhouden van verhuurde woningen streeft De Ark naar het creëren van een ‘optimaal leefbare omgeving’ voor de bewoners.

Huis is basisvoorwaarde voor integratie

Naast een inkomen, een goede gezondheid en een sociale omgeving is een huis cruciaal in het leven van mensen. Huisvesting is dan ook een basiselement voor de integratie van mensen of kansengroepen in de samenleving. Daarom doet Welzijnszorg Kempen bijzondere inspanningen via ondersteuning en deelname in het bestuur van verschillende huisvestingsorganisaties, waaronder De Ark NV.

Meer over De Ark

De Ark beschikt over een gevarieerd aanbod betaalbare en leefbare huisvesting voor personen en gezinnen die volgens het beleid daarvoor in aanmerking komen. De Ark wil kansen bieden en verbeteren door samen met lokale organisaties te werken aan de randvoorwaarden voor een leefbare woonomgeving en een stevig sociaal draagvlak in en rond hun wijken.