De Kringwinkel Zuiderkempen

Sociale tewerkstelling en milieu

De Kringwinkel Zuiderkempen bestaat uit 7 Kringwinkels in de regio en zorgt voor sociale, duurzame tewerkstelling. De organisatie geeft laaggeschoolde arbeidskrachten een nieuwe kans. Gezien het sociaal belang van het project werkt ze nauw samen met de gemeentebesturen en OCMW’s.

Kansen bieden werkt

Niet alleen bij de Kringwinkel, ook bij Welzijnszorg Kempen staat sociale tewerkstelling centraal en vinden we het belangrijk om mensen die weinig of geen kansen hebben, nieuwe perspectieven te bieden.

Meer over de Kringwinkel

De Kringwinkel werkt ook actief mee aan het realiseren van de milieudoelstelling, een gelijklopende opdracht met de gemeentebesturen. Beide streven naar het voorkomen van afval via het hergebruik van goederen en zo een duurzame levensstijl te promoten bij de bevolking.

De brede opdracht van De Kringwinkel heeft het mogelijk gemaakt om activiteiten uit te breiden. Zo zijn er inmiddels ook diensten zoals de Energiesnoeiers,  Klus- en verhuisdienst,  Sociale Kruidenier,  Integrale textielophaling, export van textiel, productie Trash Design en Interne dienstverlening.

Binnen de Raad van Bestuur werkt Welzijnszorg Kempen samen met de gemeentebesturen, OCMW’s, IOK, Milieu en Werk vzw, OVAM en VDAB.