De Sprong

Sociaal tewerkstellingsproject

De Sprong stelt mensen te werk voor wie de kloof met de reguliere arbeidsmarkt te groot is zoals langdurig werklozen of laaggeschoolden. Zij trachten in de eerste plaats mensen uit eigen regio een kans te bieden.

Sociale ondersteuning creëert nieuwe kansen

Armoede doorbreken door mensen een nieuwe kans te geven, dat is de opdracht bij De Sprong. Ook Welzijnszorg Kempen wil mensen via zinvol werk en sociale ondersteuning opnieuw integreren in het gewone arbeidscircuit. Het recht op een waardig bestaan begint vaak met het vinden van een job. Het werk in een sociale werkplaats helpt kansarmen dan ook met het opbouwen van een vast loon, een dagstructuur en arbeidsattitudes die de kansen op de reguliere arbeidsmarkt verhogen. Welzijnszorg Kempen verzorgt het bestuurssecretariaat van de vereniging.

Meer over De Sprong

Lokale besturen werken voor groenonderhoud of eventueel onderhoud van het publiek patrimonium actief samen met De Sprong. In samenwerking met Nike en IOK Afvalbeheer worden ook medewerkers ingezet in het proces waarbij gebruikte sportschoenen vermalen worden tot een rubberen grondstof die als basis dient voor o.a. sportterreinen. Ook voor het ophalen van oude elektrische apparaten, piepschuim, videocassettes, matrassen en autobanden wordt een beroep gedaan op de medewerkers van De Sprong. Tot slot ondersteunt De Sprong via arbeidszorg kansarmen die zich moeten inwerken in de meest elementaire basisvaardigheden. De werving gebeurt steeds in nauw overleg met de VDAB en het OCMW.