ECD Tandem

Regionaal Expertisecentrum Dementie

Dementie komt steeds vaker voor. Tandem is een expertisecentrum en netwerk rond dementie in de Kempen. Het centrum sensibiliseert, informeert en geeft advies, vorming en opleiding rond dementie. Tandem is actief in de ruime gezondheids - en welzijnssector zoals huisartsen, mutualiteiten, ziekenhuizen, rustoorden, scholen, diensten voor gezinszorg en thuisverpleegkundigen. Tandem heeft een registratie - en signaalfunctie en is erkend door de Vlaamse overheid.

Dementie vraagt kwalitatieve zorg

De zorg voor een oudere met dementie verloopt niet zonder problemen. Welzijnszorg Kempen wil samen met Tandem de kwaliteit van de begeleiding en de zorg voor personen met dementie en hun omgeving verbeteren. Welzijnszorg Kempen zetelt in het bestuur van de vereniging en neemt er de functie van penningmeester waar.