KaNtelPunT

Kempens Netwerk voor Psychologie en Therapie

KaNtelPunT ofwel het Kempens Netwerk voor Psychologie en Therapie (KNPT) werd door Welzijnszorg Kempen in 2013 opgericht vanuit de nood aan overleg tussen zelfstandige therapeuten. Het netwerk verenigde heel wat zelfstandig psychologen, seksuologen en orthopedagogen uit de regio.

De doelstelling van KaNtelPunT was een brug bouwen tussen de therapeuten en het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen. Met de toenemende vermaatschappelijking van de zorg is het meer dan ooit belangrijk om doorverwijs- en samenwerkingsmogelijkheden zo goed mogelijk in kaart te brengen. KaNtelPunT bood naast een netwerk ook een forum voor het delen van kennis en expertise.

Sinds september 2016 is de wet rond de erkenning van klinische psychologen als gezondheidszorg-beroep in voege. Vanuit dit kader wordt vanuit de Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologie (VVKP) sterk ingezet op verdere professionalisering. Een belangrijke pijler daarin is de opstart van regionale psychologenkringen. Voor het arrondissement Turnhout zullen deze kringen opgebouwd worden rond 4 regio’s: Turnhout, Geel, Herentals, Mol.

KaNtelPunT, wat staat voor Kempens Netwerk voor Psychologie en Therapie, kortweg KNPT, nam reeds enkele jaren het voortouw om de psychologen, orthopedagogen en seksuologen uit het arrondissement Turnhout (27 gemeenten) samen te brengen. Kantelpunt organiseerde hiertoe 3 keer per jaar activiteiten en vormingen om de ontmoeting en samenwerking tussen deze beroepsgroepen te bevorderen. Als regionale organisatie vormde zij de brug naar andere partners binnen de geestelijke gezondheidszorg. Eind 2016 droeg KaNtelPunT haar werking over aan de op te richten psychologenkringen.