Kind In Nood Kempen

Aanspreekpunt voor oplossingen bij geweld met kinderen.

Kind In Nood Kempen is een aanspreekpunt voor kindermishandeling in onze regio. Het centrum fungeert als ‘antennedienst’ van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen en werkt vanuit Turnhout.

Filmpje: 20 jaar Kind in Nood Kempen

Nood aan aanspreekpunt in de regio

De mutualiteiten en de OCMW’s uit de Kempen merkten op dat veel slachtoffers uit onze regio niet konden rekenen op gepaste zorg omwille van de afstand tot het Vertrouwenscentrum in Antwerpen. Welzijnszorg Kempen nam samen met de mutualiteiten het initiatief om Kind In Nood Kempen op te richten. Kind in Nood Kempen zorgt samen met VK Antwerpen voor een ‘antennedienst’ in Turnhout waar hulpverleners en burgers terecht kunnen. Kind in Nood Kempen is een samenwerking tussen de Christelijke Mutualiteit, De Voorzorg, de 27 OCMW’s uit de regio en Welzijnszorg Kempen. Welzijnszorg Kempen verzorgt het bestuurssecretariaat van de vereniging.

Meer over het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

De VK’s zijn een aanspreekpunt voor alle mogelijke situaties van geweld op kinderen. De meldingen kunnen komen van hulpverleners of burgers die al dan niet verwezen zijn door het meldpunt 1712. Het VK tracht een inschatting te maken van wat er aan de hand is met het kind of de jongere om zicht te krijgen op de ernst en de omvang van het probleem.

Het VK probeert hulp te bieden vanuit de behoeften van het kind: wat heeft het kind of de jongere op dit ogenblik nodig? Soms is een aangemeld gezin reeds gekend bij de hulpverleningsinstanties. Daarom is het zinvol dat de inspanningen van de betrokken diensten worden afgestemd op mekaar.

In sommige gevallen is een dringende tussenkomst nodig en neemt het VK de dag van de melding al rechtstreeks contact op met de ouders, het kind of andere betrokkenen. Het gebeurt ook dat het VK niet voldoende garanties heeft voor de veiligheid van een kind. Dan wordt er contact opgenomen met het Comité Bijzondere Jeugdzorg en/of justitiële instanties die de situatie dan verder coördineren.