KON-tact

Kempens Ouderenzorg Netwerk

KON-tact is hét Kempens Ouderenzorg Netwerk. Alle actoren die actief zijn rond ouderenzorg in de Kempen zijn welkom. KON-tact denkt na over de aanpak van en de evoluties in de ouderenzorg en zet concrete acties op in de regio.

De opstart van KON-tact was een initiatief van het Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) Kempen, dat hiervoor een partnerschap aanging met LiCalab, VONK3 en Welzijnszorg Kempen. De bekommernis om goede ouderenzorg is immers niet enkel een zaak van zorgactoren, maar ook van welzijnsactoren, kenniscentra, vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties, ondernemers en niet te vergeten de ouderen zelf.