LiCalab

Living & Care lab

Vlaanderen en de Kempen staan voor een uitdaging in het organiseren van woon - en ouderenzorg. LiCalab betekent Living & Care lab, een plek waar innovaties rond wonen en zorg getest worden in een real-life omgeving. Het lab test met gebruikers uit de regio Turnhout nieuwe producten of diensten die helpen om ouderen langer zelfstandig of ondersteund thuis te laten wonen.

Een betere levenskwaliteit voor ouderen en zorgbehoevenden

De Vlaamse regering besliste in 2012 tot het oprichten van Zorginnovatieruimtes om innovatie in de ouderenzorg te stimuleren en oplossingen te vinden voor de toenemende vergrijzing. LiCalab werd opgericht als samenwerkingsverband tussen stad Turnhout, Welzijnszorg Kempen, SEL Kempen vzw, Aristoco international BVBA en Thomas More Kempen vzw.