Logo Kempen

Logo Kempen werkt aan de realisatie van de zes Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en zet in op het thema gezondheid en milieu aan de hand van een wetenschappelijk onderbouwd gezond aanbod. 

Voor een gezonde Kempen

Een gezonde Kempen, dat is de opdracht van Logo Kempen. Het Logo bundelt krachten en werkt samen met lokale gezondheidspartners aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Het netwerk biedt coaching, begeleiding en advies aan iedereen die gezondheid promoot of werkt rond ziektepreventie.

Beter voorkomen dan genezen

Studies tonen aan dat er een systematisch verband tussen sociale status en de mate van gezondheid bestaat. De oorzaak van ziekte is vaak armoede en laaggeschoolden leven minder lang. Dit zijn duidelijke redenen om vanuit Welzijnszorg Kempen mee te investeren in een goede Logo werking. Zo werken we samen aan een onderbouwd gezondheidsbeleid en meer gezondheidswinst. Welzijnszorg Kempen ondersteunt de vzw tevens door het bestuurssecretariaat voor haar rekening te nemen.

Via het project Gezonde Gemeente waaraan heel wat gemeenten uit de Kempen deelnemen zetten we alvast de juiste stappen naar een structureel en gedragen gezondheidsbeleid op lange termijn. Om dit te realiseren is nauwe samenwerking nodig met prioritaire gezondheidspartners in de Kempen: huisartsen, mutualiteiten, CLB’s, lokale besturen en OCMW’s, externe diensten, Kind & Gezin.

Meer over Logo Kempen

Logo Kempen werkt aan de realisatie van de zes Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en zet in op het thema gezondheid en milieu aan de hand van een wetenschappelijk onderbouwd gezond aanbod. Het netwerk coördineert samen met lokale preventieorganisaties en andere gezondheids-en welzijnspartners de uitvoering van dit aanbod.

Het Logo begeleidt en ondersteunt lokale besturen, bedrijven, de onderwijs- en zorgsector in het opzetten van een gezondheidsbeleid. Het netwerk organiseert overleg en samenwerking om initiatieven rond gezondheid te promoten. Logo Kempen maakt het aanbod aan gevalideerde methodieken en materialen bekend, geeft informatie en advies aan overheden over lokale noden.