Het kleine helpen. Burenhulp is meer dan nostalgie.

 

 

21 juni 2016

Leen Heylen, onderzoeker Vonk3, schreef een boeiend artikel over dit kleine helpen. In het artikel houdt ze een sterk pleidooi om kleine zorgnetwerken te faciliteren en te versterken met een pro-actieve outreachende aanpak. Lokaal ingebed.

Wanneer je ouderen bevraagt over hun noden en wensen op het vlak van sociale relaties, verwijzen ze steevast naar vroeger. "Toen de mensen nog buiten kwamen en samen gezellig op de stoep zaten". Veel initiatieven streven impliciet en soms zelfs expliciet naar een heropleving van dit nostalgische beeld: warme buurten waar mensen spontaan de zorg voor elkaar opnemen. 

De realiteit van ons sociaal leven anno 2016 strookt niet met dit ideaalbeeld.

Welzijnszorg Kempen organiseert, samen met Vonk3 en LiCalab, het kennisnetwerk ZorgSamen Kempen. Bijeenkomsten waar medewerkers uit lokale besturen ervaringen kunnen uitwisselen.

Het volledig artikel van Leen Heylen kan u hier lezen.