Integratie verbeterings- en renovatiepremie

11 februari 2019

Op 21 december 2018 heeft de Vlaamse Regering de integratie van de verbeterings- en renovatiepremie tot één overkoepelende renovatiepremie goedgekeurd. Deze kan worden aangevraagd vanaf 1 februari 2019. De bestaande verbeterings- en aanpassingspremie kan nog aangevraagd worden tot en met 31 mei 2019. De aanpassingspremie, die zich specifiek richt op welomschreven woningaanpassingen voor senioren, blijft als aparte premie bestaan.

Op donderdag 7 februari 2019 organiseerde het Kempens Woonplatform een infosessie over de vernieuwde renovatiepremie waar ook voor maatschappelijk werker relevante informatie te horen was. Hierbij vindt u de presentatie van deze infosessie over de vernieuwde renovatiepremie, evenals:

Verder kwamen volgende vragen aan bod:

  • Kan iemand die een uitbreiding doet van het woongedeelte aan een bestaande woning (ouder dan 30 jaar) een renovatiepremie aanvragen? Dit werd afgetoetst met Jos Gorssen van Wonen-Vlaanderen. Hij bevestigt dat dit inderdaad kan. De structuur van veel oudere woningen is onaangepast aan de huidige woonwensen. Als zij de oude woningen uitbreiden met een woongedeelte kan hiervoor een renovatiepremie worden aangevraagd. In veel gevallen kunnen deze personen een aanvraag doen voor de 4 categorieën.
  • Digitale aanvraag: hier wordt aan gewerkt. Vanuit Wonen-Vlaanderen is er de hoop dat dit nog dit jaar geïmplementeerd wordt, maar vermoedelijk zal dit wel pas tegen eind 2019 zijn.
  • Kunnen personen die nog een eerste renovatiepremie hebben ontvangen vóór 2015 een 2de aanvraag indienen tot 10 jaar na de eerste aanvraag? Er was een overgangsmaatregel waardoor zij maar een 2de aanvraag konden indienen tot en met 31 januari 2016.