Keer de kansen: interactieve vormingsavond rond kansarmoede

19 mei 2017

Welzijnszorg Kempen en Sel Kempen organiseerden op 27 april de interactieve vormingsavond Keer de kansen: omgaan met kansarmoede in de eerste lijn. 70 medewerkers uit de thuiszorg en OCMW’s, gingen in dialoog met ervaringsdeskundigen.

Hoe beleven mensen in kansarmoede de hulpverlening?  Zorgverleners kregen een inzicht in de binnenkant van armoede. de deelnemers kregen praktische handvaten aangereikt om drempels binnen de eigen organisatie en werking weg te nemen en aan de slag te gaan voor en met deze doelgroep.