Lokaal vrijwilligen in de Kempen

 

 

14 november 2017

Welzijnszorg Kempen organiseert een 5-delige  workshopreeks rond vrijwilligerswerking voor medewerkers van OCMW’s en gemeenten. Meer informatie en inschrijvingen bij sanne.verheyen@iok.be of 014/57.24.44

Inschrijven kan via deze link.

 

Dinsdag 28 november 2017 van  9u15 tot  12u

 Vrijwilligers binnen de sociale dienst

We laten ons inspireren door 2 sterke verhalen van vrijwilligerswerkingen binnen de sociale dienst van een OCMW. Vanuit de goede praktijken gaan we op zoek naar krachten, knelpunten en randvoorwaarden tot succesvol vrijwilligen.

 

Dindag 16 januari 2018 van 9u15 tot 12u

Toegankelijk vrijwilligerswerk voor personen in kwetsbaarheid

Vrijwilligerswerk kan een sterke hefboom tot zelfontplooiing en competentieverwerving zijn voor personen in kwetsbare situaties. We luisteren naar 2 krachtige verhalen van vrijwilligerswerk op maat van personen in kwetsbare situaties. We wisselen samen van gedachten over de randvoorwaarden om tot welzijnsversterkend vrijwilligerswerk te komen.

 

Dinsdag 13 februari 2018 van 9u15 tot 12u

Vrijwilligerswerk en personen met een migratieachtergrond

We luisteren naar 2 inspirerende verhalen van vrijwilligerswerk op maat van personen met een migratie achtergrond. Vrijwilligerswerk kan een stimulans zijn om sterkere verbindingen aan te gaan met de samenleving. Via het vrijwilligerswerk kunnen personen met een migratie achtergrond krachtige rolmodellen zijn voor nieuwkomers. We bespreken samen de krachten en valkuilen en komen tot aanbevelingen voor sterk vrijwilligerswerk.

 

Dinsdag 13 maart 2018 van 9u15 tot 12u

Zorgzaam en zorgvuldig omgaan met signalen signalen in het vrijwilligerswerk

Vrijwilligers pikken allerlei signalen op tijdens hun activiteiten. Dat kunnen signalen zijn van gebruikers die vrijiwlligers bezorgd maken, het kunnen signalen zijn die gaan over leemtes of tekortkomingen in de hulp- en dienstverlening, het kan gevoelige informatie zijn of kachten over medevrijwilligers of hulpverleners. In deze workshop geven we handvaten mee hoe vrijwilligers en coaches zorgzaam en zorgvuldig kunnen omgaan met allerlei signalen in het vrijwilligerswerk.

 

Dinsdag 15 mei 2018 van 12u tot 16u

Afsluitende workshopnamiddag met keuzesessies

Omgaan met vertrouwelijke informatie

 

We onderzoeken hoe we vrijwilligers kunnen coachen in het discreet omgaan met gevoelige info. We zoemen in op het beroepsgeheim dat van toepassing is voor bepaalde soorten vrijwilligerswerk.

Vaardig samenwerken in het vrijwilligerswerk

 

In deze workshop krijg je handvaten om vrijwilligers te coachen en te vormen rond sociale vaardigheden. We staan stil bij volgende vragen: hoe doe ik als vrijwilliger een goed gesprek met een gebruiker? Hoe kan ik als vrijwilliger gerichte feedback geven? Hoe doe ik als vrijwilliger een confronterende gespreksvoering?

Een Vlaamse good practice

In deze workshop luisteren we naar een sterke praktijk van vrijwilligerswerk in Vlaanderen en onderzoeken we wat de randvoorwaarden zijn voor sterk vrijwilligerswerk.

Een duurzaam vrijwilligersbeleid uitbouwen

Onder begeleiding van het Vlaams steunpunt vrijwiligerswerk onderzoeken we wat de randvoorwaarden zijn van een duurzaam lokaal vrijwilligersbeleid. Het steunpunt stelt de tips and tricks voor van een kwalitatief vrijwilligersbeleid. Het resultaat van deze workshop zijn concrete beleidsaanbevelingen die op de tafel worden gelegd tijdens het plenair slotmoment.

Plenair slotmoment

Tijdens het plenair slotmoment worden beleidsaanbevelingen uit de verschillende workshops voorgelegd aan een panel van beleidsverantwoordelijken uit lokale besturen in de Kempen.

We brengen zo bouwstenen samen om het sterke vrijwilligerswerk in de Kempen te verduurzamen en te verankeren in een bewust lokaal vrijwilligersbeleid.