OCMW Olen zet mee de schouders onder zorginnovatie in WZC Zilverlinde

4 december 2017

In het nieuwe WZC Zilverlinde zullen in het voorjaar 2018 14 kamers worden uitgerust met slimme sensoren. Deze detecteren bewegingen en geven een alarm aan de verpleging wanneer bv. iemand niet naar bed of uit de badkamer terugkeert. Zo kan men de kwaliteit van zorg verhogen: ingrijpen wanneer het nodig is en zonder de bewoner nodeloos te storen.

Het project in Zilverlinde kan rekenen op een steun van 50.000 euro vanuit het zorginnovatiefonds van de provincie Antwerpen. LiCalab, de zorgproeftuin in de Kempen, waar Welzijnszorg Kempen partner is, volgt de testperiode op. Gemeente en OCMW Olen onderzoeken of dit systeem ook haalbaar is in assistentiewoningen of zelfs bij mensen thuis.