Project Herstelboerderijen goedgekeurd

Herstelboerderijen: van land- naar zorgbouw

30 november 2018

Met de financiële steun van Leader zal Welzijnszorg Kempen, samen met Thomas More het innovatieve concept van‘herstelboerderij’ voor revalidatiepatiënten in de praktijk zetten.  Op de herstelboerderij kunnen patiënten in de loop of op het einde van hun revalidatietraject de brug maken naar meer zelfstandigheid in het dagelijkse leven.

Er wordt een hiaat gevuld in de professionele zorg. De herstelboerderij is een drempelloze (post-)revalidatie omgeving, weg van het ziekenhuis of revalidatiecentrum. Ook in het vakantie-aanbod is de combinatie zorgvakantie en boerderijleven nieuw.

Andere partners die meewerken aan het project.: Revalidatiecentrum Kempen ( AZ St. Dimpna), Steunpunt Groene Zorg, Landelijke Thuiszorg, Alegria, Christelijke Mutualiteit, De Voorzorg

Het project loopt van januari 2019 tot juni 2020.