RolMobiel neemt een nieuwe wagen in dienst

23 oktober 2020

Sinds deze week zet Rolmobiel een gloednieuwe wagen in.

Rolmobiel maakt deel uit van Welzijnszorg Kempen en vervoert mensen met een (ernstige) mobiliteitsbeperking uit het arrondissement Turnhout. De nieuwe wagen is uitgerust met een degelijk liftsysteem en rolstoelen kunnen op een veilige manier vastgezet worden in het busje.  

De nieuwe wagen is meer dan welkom, ondanks de coronacrisis. Rolstoelgebruikers kunnen moeilijk beroep doen op het courante openbaar vervoer. Hierdoor dreigen ze in een isolement terecht te komen. Na de periode van de lockdown waarbij het aantal ritten erg terugliep, steeg het aantal ritten al snel weer tot een 500-tal ritten per maand.

Ook tijdens de moeilijke corona-periode bleef Rolmobiel rijden hoewel het vooral over functionele verplaatsingen ging (doktersbezoek, dagopvang, …) en minder om familiebezoeken e.d.  Verschillende van onze klanten stuurden hiervoor bedankmailtjes. Ze waarderen het enorm dat ze in deze moeilijke tijden beroep kunnen doen op onze dienstverlening.  

Rolmobiel startte in 2014 en groeide sindsdien uit tot een gevestigde waarde met 4 bussen in gebruik. In 2019 verzorgde Rolmobiel ruim 8000 ritten, een succesverhaal dat een belangrijke behoefte invult !

Het vervoer dat Rolmobiel doet is heel specifiek en vergt zorg en aandacht. Elke klant is uniek en heeft zijn mogelijkheden, maar vaak ook motorische en bijkomende beperkingen. De ritjes zijn naast ‘ritjes’ ook een moment van sociaal contact. Hiervoor beschikt Rolmobiel over een team van gedreven dispatchers en chauffeurs met de nodige sociale bagage. 

Vanuit de expertise en ervaring die Rolmobiel de voorbije jaren heeft opgebouwd willen we samen met onder meer de lokale besturen bekijken hoe we het aangepast vervoer voor mensen met mobiliteitsbeperkingen in onze regio bijkomend kunnen ondersteunen en versterken.