Turnhoutse rechtbank start drugopvolgingskamer om jonge drugsverslaafden uit de cel te houden

2 maart 2021

Naar het voorbeeld van de afdelingen Antwerpen en Mechelen, richt de rechtbank van 1e Aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout, in samenwerking met het OM parket, het justitiehuis en de drughulpverlening, een drugopvolgingskamer (DOK) op. 

Die moet jongeren uit de criminaliteit houden. Vrijdag houdt die voor het eerst een zitting. 

'Er werd duidelijk gekozen voor de benaming 'drugsopvolgingskamer' , omdat de rechtbank niet de beklaagde zelf behandelt, maar wel supervisie heeft op de lopende behandeling van beklaagde', klinkt het. 

Deze kamer is ook bedoeld voor drugsdealers die drugs verkopen, onder meer om hun eigen gebruik te kunnen financieren. Daarnaast is de deze kamer ook bevoegd voor verdachten die vermogensdelicten hebben gepleegd, maar waarbij een verslavingsproblematiek (alcohol en medicatie) aan de basis ligt. 

De drugsopvolgingskamer doet een voorstel om de stap naar de hulpverlening te zetten en voorkomt daarbij dat die opvolging zou worden verbroken. 

De drugopvolgingskamer komt er uit de nood aan een alternatieve en gerichte aanpak van druggerelateerde criminaliteit. 

De procedure, die erop gericht is ook drugverslaafden met schuldinzicht en een hulpvraag, uit het klassieke strafsysteem te lichten zodat ze aan hun rehabilitatie kunnen werken. Dit kan zelfs nog voor er sprake is van een eindvonnis. 

Maatwerk, herstel en responsabilisering staan centraal. 

De ervaringen in de afdelingen Antwerpen en Mechelen leren dat ze maken krijgen met een eerder jong publiek. Het justitiële contact blijkt voor hen een 'wake-up call' te zijn waardoor het DOK-traject voor een keerpunt zorgt.

12 maanden

Het Openbaar Ministerie (OM), het justitiehuis, CGG Kempen en CAW De Kempen werken intensief samen bij DOK-zaken. De beklaagde zal een traject afleggen dat gekoppeld is aan zijn persoonlijke problematieken. Als het plan ondertekend wordt door de beklaagde, zal er al na één maand een opvolgingszitting volgen. Met testen wordt nagegaan of de beklaagden hun verslaving onder controle hebben.

Bron: Nnieuws (https://nnieuws.be/artikel/turnhoutse-rechtbank-start-drugopvolgingskamer-dok-jonge-verslaafden-uit-de-cel-houden)