Welzijnszorg Kempen kiest bestuurscomité

13 mei 2019

Op 10 april duidde de Raad van Bestuur van Welzijnszorg Kempen het bestuurscomité aan.

Koen Rombouts (Ravels) werd verkozen als voorzitter en Jef Pelgrims (Vosselaar) als ondervoorzitter.

De leden van het bestuurscomité zijn verder Liesbeth Dierckx (Oud-Turnhout), Mizel Gebruers (Vorselaar), Nele Geudens (Meerhout), Anita Vandendungen (Dessel), Marc Van Aperen (Hoogstraten) en Kelly Verheyen (Turnhout)

Met deze mensen vormen we samen het dagelijks bestuur van onze welzijnsvereniging. We kijken uit naar een vruchtbare en constructieve samenwerking in het belang van de inwoners uit onze regio (en in het bijzonder die de meeste zorgaandacht nodig hebben).