BIZ Kempen

BIZ zet in op preventie van (herval in) budget- & en schuldproblemen via preventieve acties. Schuldenlast voorkomen en personen in staat stellen om zelf verantwoordelijkheid te (leren) dragen voor hun budgetmanagement vraagt een samen op weg gaan. We spreken daarom bewust over financiële samenredzaamheid i.p.v. zelfredzaamheid waarbij de ervaringen en expertise van de persoon in kwestie én van zijn persoonlijk en professioneel netwerk het uitgangspunt vormen.

Door actief mee te bouwen aan een kwalitatieve en krachtgerichte hulpverlening, wil BIZ in tweede instantie een concrete meerwaarde bieden voor zowel cliënten die reeds vervat zitten in een hulpverleningstraject als voor de organisaties en medewerkers die instaan voor budget- en schuldhulpverlening. Ze nemen de krachtlijnen van Sterk Sociaal Werk hiervoor als basis.

Om de acties zo optimaal mogelijk te realiseren, bundelt BIZ de krachten met relevante externe partners die zich situeren op diverse niveaus en sectoren. Het streven naar duurzame, structurele oplossingen op lange termijn staat steeds voorop. BIZ zet daarbij ook maximaal in op het stimuleren van een preventieve reflex bij zowel de beoogde doelgroepen als bij beleidsverantwoordelijken.

Meer info over BIZ-Kempen vindt u hier.