Dak- en thuisloosheid

Gebundelde aanpak voor regionale dak-en thuisloosheid

Noodopvangplan

Welzijnszorg Kempen maakt deel uit van een denktank voor een regionaal plan van aanpak voor dak- en thuislozen in het arrondissement Turnhout. Door onze samenwerking met de OCMW’s en andere belangrijke welzijnspartners kunnen we tegemoet komen aan de lokale noden en brengen we mogelijkheden in kaart tot het voorkomen en oplossen van dak- en thuisloosheid in onze regio. In 2013 werd een Winternoodopvangplan gerealiseerd. Dit is inmiddels uitgebreid naar een noodopvangplan (NOP) dat het hele jaar door van kracht is.

Wil je meer weten over het noodopvangplan? Contacteer ons.

Wooncel

In 2016 lanceerde Welzijnszorg Kempen de wooncel.  Met de wooncel willen de participerende OCMW- besturen een regionale poule van doorgangswoningen, hubs genaamd, opstarten.  Personen in een precaire woonsituatie vinden hier een tijdelijk onderkomen.  Dit verblijf is gekoppeld aan een begeleidingstraject op maat van de cliënt.  

Preventie effectieve uithuiszetting

De reden dat een persoon dak- of thuisloos wordt, is vaak te wijten aan een uithuiszetting op de private huurmarkt. Hoewel er een wettelijk kader bestaat waar verschillende organisaties, diensten ... zich op dienen te beroepen, bleek dit niet voldoende. Er was nood aan een meer aanklampende soort van hulpverlening en afspraken met de verschillende betrokken partners zoals de vredegerechten en de OCMW's. Er werd een stappenplan uitgewerkt met bijhorende tools en regionale afspraken zodat OCMW-medewerkers hiermee aan de slag kunnen gaan!

Wil je hier meer over weten? Contacteer ons.