Praktijkvoorbeeld in Herselt

In Herselt bundelen het OCMW, de gemeente en Samenlevingsopbouw de krachten in de strijd tegen energiearmoede. Met de financiële steun van Leader (Europees subsidieprogramma om het platteland te versterken) startte begin 2016 het project "Proactieve aanpak van energiearmoede in Herselt". Het doel was een goede praktijk ontwikkelen om de energiefactuur van kwetsbare groepen duurzaam te verminderen.

Een medewerker van Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie ondersteunde het OCMW en de gemeente. Extra aandacht ging naar dossiers van private huurders.

Van in het begin werden partners betrokken: de huisvestingsambtenaar, de energiesnoeiers van Kringwinkel Zuiderkempen, een medewerker van Kempens Woonplatform en iemand van Welzijnszorg Kempen. Het project eindigde op 30 juni 2018. Uiteraard gaan de medewerkers verder op de ingeslagen weg.

Hoe we het project aanpakten en welke conclusies we getrokken hebben, leest u hier. We maakten ook documenten om u in uw dagelijkse praktijk te inspireren.

Eigenheid van Herselt
Proactieve aanpak
Hoog verbruik?
Energiescan als basis
Uitnodigende brieven
Van energiescan tot energiebesparing
Keuzes van Herselt
Deskundigheid bevorderen
Resultaten