Energiescan als basis en automatisering

Een V-test doen of afbetalingsplan regelen zijn algemeen ingeburgerd bij maatschappelijk werkers. Het aanvragen van een energiescan is dat niet, terwijl dat de totale energiesituatie in kaart brengt en de oorzaken van een hoog verbruik toont. Zowel voor LAC-cliënten als bij nieuwe cliënten hebben we de aanvraag van een energiescan geautomatiseerd. In de briefwisseling (afwezigheidskaart - uitnodiging - beslissing) benadrukken we het recht op een energiescan. Cliënten kunnen ook afzien van hun recht op een energiescan.

Bij cliënten van de dienst budgetten brengen maatschappelijk werkers het thema energie vlugger ter sprake en promoten zij de energiescan. Ook hier is een energiescan de basis om gericht energie-interventies op te nemen met de cliënt.

Cliënten zijn tevreden over de energiescan. Hier kunt u een getuigenis lezen.

Automatisering energiescan

  • Gezinnen die dreigen zonder gas en elektriciteit te vallen en een uitnodiging krijgen voor de LAC, bieden we een energiescan aan. Ze weigeren dat soms.
  • Nieuwe OCMW-cliënten vertellen we dat ze recht hebben op een energiescan.
  • Bij gezinnen in budgetbegeleiding promoten we de energiescan.

Eén medewerker van het OCMW is het aanspreekpunt voor de andere maatschappelijk werkers en geeft de adressen door aan de energiesnoeiers. De verantwoordelijke binnen het OCMW geeft de aanleiding, eventuele extra aandachtspunten en wie de begeleider van het gezin is door.  De energiesnoeiers sturen zowel naar dit aanspreekpunt als naar de begeleider van het gezin het energiescanrapport door.  De begeleider neemt het scanrapport samen met het gezin door en bekijkt met de cliënt welke stappen verder ondernomen kunnen worden om de energiefactuur duurzaam te verminderen

Automatiseren van de energiescan loont: terwijl we de vorige jaren gemiddeld twee energiescans per jaar deden, vroegen cliënten er in 2017 zelfs 49 aan. Dat resulteerde in 24 basisscans en 9 opvolgscans in 2017. Het verschil is te verklaren door verhuizingen, oude contactgegevens, geen interesse meer, niet thuis ondanks afspraak …