Proactieve aanpak

Energieproblemen zijn meer dan een betaalprobleem. Ze hangen samen met verschillende factoren: het gedrag van de bewoners, het correct afstellen van huishoudelijke apparaten, de ouderdom en het energieverbruik van huishoudelijke toestellen, de woonkwaliteit, …  Pas als je weet wat een hoog verbruik is en wat de oorzaak is, kan een hulpverlener een traject op maat opstarten.

Het project focust op een proactieve aanpak. Op basis van de energiesituatie formuleert de begeleider een aanbod naar de cliënt. In dit aanbod en de link met woonkwaliteit ligt het vernieuwende van de aanpak. Dat veronderstelt dat de medewerkers de bestaande maatregelen en premies kennen. Hierbij helpt de praktische fiche 'Instrumentarium: Besparen op je energiefactur & Renoveren en Isoleren'.

We hebben ook verschillende proactieve acties opgezet.  Omwille van de beschikbare tijd van het personeel werd uitdrukkelijk gekozen voor acties die met relatief weinig input toch grote resultaten opbrengen:

  • Automatisering energiescan
  • Campagne minimale levering aardgas
  • Promotie en toeleiding naar groepsaankoop energieprovincie Antwerpen
  • Promotie en toeleiding naar Switch-campagne van energiesnoeiers kringwinkel Zuiderkempen
  • Verdeling LED-lampen als beloning voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen
  • Audit energiesituatie van bejaardenwoningen OCMW en plan voor energiezuinigere woningen
  • Twee informatieavonden voor verhuurders over woonkwaliteit: wetgeving, premies Goed Plan en verhuren via een sociaal verhuurkantoor

Haalbaarheid in functie van de tijd en middelen van het personeel waren prioritair. Klein starten en concrete acties zijn een goed uitgangspunt.