Hoog verbruik?

Het juist interpreteren van de elektriciteits- en gasfactuur is essentieel. Hoeveel een gezin effectief verbruikt, staat op de jaarafrekening van de cliënt. U kunt ook een verbruikshistoriek aanvragen bij Eandis.

De fiche ‘Gemiddeld verbruik op jaarbasis’ geeft referentiewaarden in kwh en euro die je direct kan toetsen aan de jaarafrekening. Meteen weet je of het verbruik problematisch is.

De fiche ‘Stappenplan bij laag, gemiddeld en hoog verbruik’ informeert de maatschappelijk werker over nuttige interventies om de energiefactuur duurzaam te verminderen.