Van energiescan tot energiebesparing

De energiescan geeft inzicht in het energieverbruik van een gezin. Naast aandacht voor de gewoontes rond elektriciteit en verwarmen, de ouderdom van de huishoudtoestellen en de jaarafrekening legt het rapport de link met woonkwaliteit. Dat is nieuw voor maatschappelijk werkers. Zowel de bewoner als de begeleider van het gezin ontvangen het scanrapport.  Voor sommige huurders is het een geruststelling dat de verhuurder geen exemplaar krijgt.

Tijdens het project bekeken de begeleidster van het gezin en de medewerker van Samenlevingsopbouw welke interventies nuttig en haalbaar zijn. In overleg met de cliënt starten zij een individueel traject op.

Al doende leerden maatschappelijke werkers nieuwe interventies toe te passen: opmaken van besparingspotentieel en terugverdientijd bij vervanging van energieverslindende toestellen, aanvragen van opvolgscan en verbruikershistoriek, informeren over premies, toeleiden en samenwerken met andere energiepartners, zoeken naar andere oplossingen …

Afhankelijk van de oorzaken van een hoog energieverbruik zijn er andere interventies nodig:

  • Verhogen van het energiebewustzijn bij de cliënt, toepassen van REG-tips,  aanbieden van een opvolgscan, juist afstellen van de thermostaat en de temperatuur van de verwarmingsketel, installeren van thermostatische kranen …
  • Vervangen van energieverslindende toestellen
  • Optimaal inzetten van bestaande premies en maatregelen rond energiegebruik en woonkwaliteit
  • Verbeteren van de energetische kwaliteit van de woning
  • Betrekken van andere oplossingsactoren

 

‘Soms gaat het over kleine ingrepen: het juist afstellen van de thermostaat of de temperatuur van de boiler, het vervangen van een oude diepvriezer, … . Soms zijn er grotere ingrepen nodig zoals het plaatsen van dakisolatie of het vervangen van een verouderd verwarmingstoestel. In deze gevallen wordt ook verwezen naar het project Goed Plan, waarbij verhuurders begeleid worden om hun huurwoning te verbeteren. Telkens worden de bestaande voordelen optimaal ingezet’ aldus Nele Bylois, maatschappelijk medewerker bij het OCMW. Een getuigenis leest u hier.