Resultaten

De aandacht voor het energiethema is vergroot bij medewerkers en cliënten. Het energiethema continu warm houden, resultaten zichtbaar maken en succeservaringen delen motiveert de medewerkers van de sociale dienst.

Tijdens het proefproject zetten wij verschillende acties op. We maakten keuzes in functie van de haalbaarheid en de beschikbare tijd. We experimenteerden zowel met inhoud als met aanpak van de acties. Door te meten en te evalueren trokken we lessen voor de toekomst. Geslaagde acties met veel bijval analyseerden we en zetten we om in een procedure. Uit minder geslaagde acties leerden we hoe het niet moest én wat een betere aanpak is. 

Van in het begin werkten we samen met (boven)lokale actoren: Energiesnoeiers Kringwinkel Zuiderkempen, Goed Plan, Welzijnszorg Kempen, Kempens Woonplatform en het Sociaal verhuurkantoor Zuiderkempen. Door complementair te werken creëerden we een meerwaarde. Andere oplossingsactoren werden medestanders.

Het project zorgde voor (werkte aan) :

 • Meer aandacht voor de energieproblematiek bij maatschappelijk werkers en beleid
 • Meer deskundigheid bij het team
 • Meer samenwerking met andere partners en oplossingsactoren
 • Meer scanaanvragen en meer interventies

 

Ter illustratie : cijfers van 2017

 • 48 scanaanvragen (vroeger gemiddeld 2 per jaar)
 • 24 basisscans en 9 opvolgscans
 • 89 aanwezige eigenaars/verhuurders kregen uitleg over regelgeving, premies en ontzorgingsproject Goed Plan tijdens twee infoavonden energie en woonkwaliteit
 • 18 toekenningen minimale levering aardgas op 27 gerechtigden
 • Promotie en toeleiding provinciale groepsaankoop energie
 • 69 huisbezoeken bij LAC-cliënten 
 • 53 individuele opvolgingen vanuit een proactieve aanpak
 • Optimaal inzetten van instrumentarium
 • Energieaudit bij 12 bejaardenwoningen OCMW en inventarisatie om de woningen energiezuiniger te maken
 • Artikels in gemeentemagazine ‘Herselt Leeft’
 • 140  LED-lampen voor cliënten van het OCMW
 • Brochure ’Je praktische gids in de aanpak van energiearmoede’ 
 • Uitdragen van de praktijk op infomomenten van verschillende partners