Over ons

Welzijnszorg Kempen - Wij zorgen voor meer ‘wel’zijn in de Kempen.

Welzijnszorg Kempen zorgt voor een beter welzijn voor iedere Kempenaar. Het netwerk verenigt de 27 OCMW’s uit het arrondissement Turnhout en vormt daarom een sterke regionale speler in de realisatie van een betere zorgverlening, een betere gezondheidszorg en meer welzijn in de Kempen.

Lees meer over de samenstelling van het bestuur van Welzijnszorg Kempen.

Een sterke start.

Welzijnszorg Kempen werd in 1982 opgericht door enkele visionaire OCMW-voorzitters. De eerste statuten vermelden dat Welzijnszorg Kempen initiatieven mag ondernemen die tegemoetkomen aan de welzijnsbehoeften in de regio. De uitdaging ligt concreet in de aanpak van een regionale samenwerking die de mogelijkheden van de afzonderlijke OCMW’s overstijgt.

De toekomst brengt enorme uitdagingen zoals de vergrijzing van de bevolking, de stijgende schulden - en armoedeproblematiek, meer mensen die kampen met psychische problemen. De nood om krachten en middelen te bundelen zal alleen maar toenemen.

Een sterke opdracht.

Welzijnszorg Kempen wil in nauw overleg met andere actoren een sturende rol opnemen en streeft naar:

  • een sterk OCMW in iedere gemeente;
  • regionale en subregionale samenwerking en netwerking;
  • een kwalitatieve dienstverlening afgestemd op lokale zorg en - welzijnsbehoeften.

Een sterk netwerk.

Welzijnszorg Kempen maakt deel uit van een netwerk van voornamelijk regionale vzw’s die werken rond welzijn, gezondheid, zorg en tewerkstelling. Samen vormen we een breed draagvlak waardoor we behoeften kunnen invullen en initiatieven kunnen realiseren met als doel meer welzijn in de brede zin voor iedereen.

 

Sterke ondersteuning.

Wij ontwikkelen en realiseren diensten ter ondersteuning van de brede bevolking en onze eigen partners. Informeer ernaar.

Lees meer over onze ondersteunende diensten

Een sterk team staat klaar voor u.

Het team, de diensten en de partners van Welzijnszorg Kempen helpen u als burger met als gezamenlijk doel meer welzijn voor iedereen.

Ons bestuur

Lees meer over ons bestuur en de bestuursverslagen.