PNAT

Palliatief Netwerk Arrondissement Turnhout

Het Palliatief Netwerk Arrondissement Turnhout (PNAT) biedt ondersteuning aan hulpverleners en vrijwilligers in de palliatieve zorg. PNAT organiseert regelmatig vormingen en overleg en brengt het totale aanbod van palliatieve zorg in de regio in kaart.

Samen werken in palliatieve zorg

Welzijnszorg Kempen engageert zich voor een menswaardig bestaan. Aan elk menselijk bestaan komt helaas een einde. Samen met PNAT wil Welzijnszorg Kempen het sterfproces op een menswaardige manier laten plaatsvinden, een opdracht die eenvoudiger gezegd is dan gedaan.

Dankzij een uitstekend palliatief thuiszorgteam en een sterk regionaal netwerk is de Kempen vandaag een voorloper op gebied van kwalitatieve palliatieve zorg. De belangrijkste voorwaarden om de kwaliteit van de dienstverlening in stand te houden zijn een goede planning en een vlotte samenwerking tussen de verschillende zorgpartners.

Welzijnszorg Kempen bekleedt naast een bestuursmandaat ook de functie van penningmeester.

Meer over PNAT

Het PNAT heeft als doel de uitbouw van de palliatieve zorg in de regio te coördineren en te optimaliseren. De overheid financiert de werking van een netwerk palliatieve zorg. Het PNAT heeft dan ook enkele wettelijke opdrachten zoals het informeren over palliatieve zorg, opleiden van zorgverleners, helpen organiseren van vrijwilligerswerk en het verzamelen van cijfers over palliatieve zorg in de regio.

Tot slot staan zij in voor de goede samenwerking met zorgpartners in de regio waaronder eerstelijnszorgverleners (huisarts, thuisverpleegkundige, maatschappelijk werker, verzorgende, kinesitherapeut …), woonzorgcentra, ziekenhuizen, palliatieve zorgeenheden, voorzieningen voor personen met een beperking, specifieke zorgorganisaties voor vrijwilligers, families en mantelzorgers.