SEL Kempen

Verenigt de zorgaanbieders op de eerste lijn

Een SEL of Samenwerkingsinitiatief EersteLijnsgezondheidszorg is een regionale samenwerking tussen zorgaanbieders die rechtstreeks in contact komen met de patiënt (eerste lijn). Het netwerk van SEL Kempen omvat huisartsen, woonzorgcentra, diensten voor gezinszorg, verpleegkundigen, vroedvrouwen, ziekenfondsen, OCMW’s en lokale dienstencentra uit de regio.

Een optimale dienst- en zorgverlening voor de patiënt

Welzijnszorg Kempen speelt samen met SEL Kempen een belangrijke rol in het afstemmen van de regionale zorg-en dienstverlening. Alle OCMW’s zijn via decreet verankerd in de SEL-structuur. Welzijnszorg Kempen vervult de functie van secretaris binnen deze vzw.

Meer over SEL Kempen

SEL Kempen wil de dienst - en zorgverlening rond de patiënt optimaliseren. Dat doen ze door de behoeften van de patiënt en de dienstverlening van de zorgverstrekkers beter op elkaar af te stemmen.

Het SEL onderneemt heel wat acties om de eerstelijnsgezondheidszorg te versterken. Zij bouwen mee aan een uitgebreide sociale kaart rond het eerstelijnsaanbod in de regio. Zij organiseren vormingen, projecten en overleg rond verschillende eerstelijnsthema’s en adviseren lokale besturen bij de opmaak van het onderdeel eerstelijn van het lokaal sociaal beleidsplan.