Sociaal Verhuurkantoor (SVK)

Recht op een goede woonst

Iedereen heeft recht op een goede woonst. De Sociale VerhuurKantoren (SVK’s) helpen de meest kwetsbare gezinnen en inwoners in hun recht op wonen. Veel van deze mensen huren tegen een te hoge prijs op de gewone private markt. De SVK's huren en verhuren zelf woningen en willen op die manier de kwaliteit van het wonen bewaken en verbeteren. 

Een woonst voor kwetsbare gezinnen

Een SVK is een erkende organisatie die woningen en appartementen huurt op de private markt en vervolgens voor een redelijke prijs onderverhuurt. Gezinnen en inwoners die het niet zo breed hebben krijgen bijgevolg een goede woning en woonzekerheid tegen een betaalbare huurprijs.

Een SVK ontstaat uit de samenwerking tussen enkele gemeenten en/of OCMW’s. Welzijnszorg Kempen is vennoot van de 3 SVK’s actief in onze regio. Welzijnszorg Kempen zit in het bestuur van SVK Noorderkempen en SVK ISOM, neemt het personeel en financieel beheer ter harte voor SVK Zuiderkempen en SVK ISOM en ondersteunt SVK Zuiderkempen met het bestuurssecretariaat.

Welzijnszorg Kempen wil op die manier haar bijdrage leveren aan het oplossen van de woonproblematiek voor de meest kwetsbare inwoners in onze regio.