't Kader

Revalidatievoorziening verslavingszorg

't Kader is een revalidatievoorziening verslavingszorg voor mensen met een ernstige verslaving.

't Kader heeft een erkenning voor 15 plaatsen verdeeld over een Ontwenningsaanbod en een (Be)Handelaanbod. 't Kader ontwikkelt een innovatief aanbod waarbij de NATUUR in brede zin wordt ingezet in het herstelproces van de zorggebruiker. Meer info vind je hier.

Het zorgaanbod kan tot op heden nog niet gerealiseerd worden. Eind juni 2019 is gebleken dat de jarenlange, geplande piste van een boederij in Geel niet langer kan doorgaan. Momenteel loopt een actieve zoektocht naar een waardig alternatief dat de mogelijkheid biedt om het innovatieve aanbod van 't Kader zo snel mogelijk te realiseren.