't Kader

Revalidatievoorziening verslavingszorg

't Kader is een revalidatievoorziening verslavingszorg voor mensen met een ernstige verslaving.

't Kader heeft een erkenning voor 15 plaatsen verdeeld over een Ontwenningsaanbod en een (Be)Handelaanbod. 't Kader ontwikkelt een innovatief aanbod waarbij de NATUUR in brede zin wordt ingezet in het herstelproces van de zorggebruiker. Meer info vind je hier.

Het zorgaanbod zal gerealiseerd worden op de site Berkven, Ericastraat 15 in Geel.