Over 't Kader

Het aanbod aan drughulpverlening in de Kempen is schaars. Vzw ’t Kader ofwel ‘Kempense Aanpak Drugs En Rehabilitatie’ brengt deze nood sterk onder de aandacht.

Het aanbod aan drughulpverlening in de Kempen is schaars. Vzw ’t Kader ofwel ‘Kempense Aanpak Drugs En Rehabilitatie’ brengt deze nood sterk onder de aandacht en ontwikkelt in nauwe samenwerking met partners en Welzijnszorg Kempen nieuwe vormen van hulpverlening.

Nood aan een drugopvangcentrum in de Kempen.

Sinds 2010 zet ’t Kader zich in voor de komst van een residentieel drugopvangcentrum in de Kempen. Een schrijnende noodzaak, volgens partners en Welzijnszorg Kempen. De organisatie blijft dan ook via verschillende kanalen bij de Vlaamse overheid pleiten voor de financiering van een centrum voor de Kempen.

Welzijnszorg Kempen brengt de lokale actoren rond drughulpverlening samen in de Werkgroep Drughulpverlening en stemt het nog beperkte aanbod af. Kijk ook op www.drughulpkempen.be

 

In samenwerking met

’t Kader is een samenwerkingsverband van Welzijnszorg Kempen, het Provinciebestuur van Antwerpen, het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Kempen, CAW De Kempen, het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel, het Algemeen Ziekenhuis van Turnhout, de Christelijke Mutualiteit Mechelen-Turnhout, De VoorZorg en is partner van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen. Welzijnszorg Kempen verzorgt het bestuurssecretariaat van de vereniging.