Over vzw 't KADER

vzw 't KADER werd opgericht op 10 februari 2010. De vzw is een samenwerkingsverband van Welzijnszorg Kempen, het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Kempen, CAW De Kempen, het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel, het Algemeen Ziekenhuis van Turnhout, de Christelijke Mutualiteit Mechelen-Turnhout en de Voorzorg. De Raad van Bestuur wordt aangevuld met de expertise van vzw ADIC (Antwerps Druginterventie Centrum) en het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen.

De vzw overkoepelt 2 afdelingen, zijnde 't Kader, de nieuw op te richten revalidatievoorziening verslavingszorg en Route 11, psychosociaal revalidatiecentrum.

Al meer dan 20 jaar voelt de Kempen de nood aan een residentiële voorziening voor mensen met een ernstige verslaving. Verschillende partners binnen de domeinen Welzijn en Gezondheid bundelden in 2010 de krachten om een erkenning voor dergelijke voorziening aan te vragen bij het RIZIV. De revalidatiecentra werden immers tot voor 2019 gefinancierd door de federale overheid door middel van een conventie. Vzw 't KADER werd geboren en Welzijnszorg Kempen hield de pen vast in het samenstellen van een dossier, samen met een breed netwerk aan stakeholders rond verslavingszorg.

In 2014, werd het dossier, na 4de indiening inhoudelijk ontvankelijk verklaard, maar wegens de zesde staatshervorming werden geen bijkomende projecten meer goedgekeurd. De nood werd alvast erkend.

Intussen werd binnen de schoot van 't KADER een andere aanvraag ingediend en succesvol aanvaard: het psychosociaal revalidatiecentrum Route 11 kreeg gestalte in Turnhout. Meer info over Route 11 vind je hier.

Eind 2016 werden alle stakeholders nog een keer samen geroepen en bevestigden de toenemende nood aan deze residentiële schakel in het zorgtraject voor mensen met een verslaving. Na drie Ronde Tafels met de regio en enkele schrijfgroepen werd in 2018 een geactualiseerd dossier ingediend. Op 17/12/18 werd de jarenlange verhoopte conventie voor 't KADER goedgekeurd. De overeenkomst voor afdeling 't Kader ging in op 1/1/19. Momenteel wordt actief gewerkt aan het vinden van een geschikte locatie. Meer info vind je hier.

In samenwerking met

Vzw 't KADER is een samenwerkingsverband van Welzijnszorg Kempen, het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Kempen, CAW De Kempen, het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel, het Algemeen Ziekenhuis van Turnhout, de Christelijke Mutualiteit Mechelen-Turnhout en de VoorZorg. De Raad van Bestuur wordt aangevuld met de expertise van vzw ADIC (Antwerps DurgInterventie Centrum) en het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg. Welzijnszorg Kempen heeft 4 bestuurders in de Raad van Bestuur, waaronder de voorzitter, zijnde Griet Smaers, en verzorgt het bestuurssecretariaat van de vereniging.