Tejo Kempen-Turnhout

Welzijnszorg Kempen richtte in 2014 een kerngroep met een aantal partners uit de welzijns- en gezondheidssector op om de uitbouw van een TEJO-werking in de Kempen uit te werken. TEJO staat voor therapeuten voor jongeren en is een initiatief dat opgericht werd in Antwerpen. Meer info vind je op de website www.tejo.be. TEJO staat voor een laagdrempeling, gratis en anoniem kortdurend therapeutisch aanbod.

Tejo Kempen startte haar werking op 18 november 2015 en is steeds op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor het luik onthaal en therapie. Klik hier voor het profiel van de vrijwilliger- onthaal en de vrijwilliger-therapeut.